Polityka prywatności

II. Informacje podstawowe:

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.metodis.pl jest Metodis – Centrum Szkoleń i Rozwoju Umiejętności Magdalena Pietrzyk, ul. Kołłątaja 30, 76-200 Słupsk, NIP: 839-288-71-94, REGON 365565937 (Metodis)
 2. Zapisując się na kurs/szkolenie/warsztay/wykłady, zapisując się do newslettera, składając reklamację,
  rezygnując z zajęć, czy po prostu kontaktując się z firmą Metodis przez formularz na stronie, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my zapewniamy, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostanąudostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 3. Podjęliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy
  o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
  chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  II. Informacja w jaki sposób zbieramy dane o użytkowniku i jaki jest cel ich przetwarzania:
 4. Celem gromadzenia przez nas danych osobowych jest:
  a) umożliwienie kontaktu z nami,
  b) realizacja usług i ich doskonalenie,
  c) działania marketingowe: analiza rynku i dopasowania usług, analiza zachowań i potrzeb naszych klientów
  i użytkowników, kontakt mailowy i/lub telefoniczny,
  d) wysyłanie newslettera, wiadomości sms lub wiadomości w Messengerze
  e) tworzenia baz danych użytkowników,
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie
  jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego
  się na stronie www.metodis.pl., formularza zgłoszeniowego oraz regulaminu, które można pobrać ze strony
  www.metodis.pl lub otrzymać w biurze Metodis przy ul. Kołłątaja 30, 76-200 Słupsk.
 6. Dane podane w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia firmie Metodis świadczenia usług oraz
  kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.
 7. Aby zostać uczestnikiem zajęć należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest
  dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach.
 8. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać co najmniej
  imię, nazwisko, adres e-mail – w przypadku formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
  www.metodis.pl; Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury – w przypadku skorzystania
  z naszych usług stacjonarnych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane przekazane firmie Metodis w związku z zajęciami, w których biorą Państwo udział, przetwarzane są
  w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej firmy Metodis (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach
  archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane w ramach usług
  oferowanych przez firmę Metodis tak długo, jak długo będą Państwo uczestnikami zajęć. Po zakończeniu zajęć,
  Państwa dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o zajęciach, w których wzięli Państwo udział.
 10. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być
  w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych,
  a także prawo żądania ich usunięcia. Zapytania w sprawie zarządzania swoimi danymi prosimy kierować na
  adres: szkolenia@metodis.pl albo listownie na adres siedziby firmy Metodis.
 11. Każde uczestnictwo w zajęciach udokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są ręcznie i przekazywane
  są do biura rachunkowego, działającego pod nazwą Biuro Usług księgowych Storno II. Uczestnictwo w kursach

również rejestrowane w wewnętrznej bazie Metodis w celach realizacji zajęć w tym prowadzenia listy
obecności, listy potwierdzającej odbiór certyfikatów, wystawienia certyfikatów, ponadto do celów
archiwalnych i statystycznych.

 1. Powierzone nam dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zajęć, a następnie do czasu
  upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wzięcia udziału w zajęciach. Ponadto, po upływie tego
  terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Na firmie Metodis ciąży również
  obowiązek przechowywania faktur z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w
  którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. W przypadku danych o zajęciach, w których uczestniczyli absolwenci nie ma możliwości sprostowania tych
  danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się
  usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zawartych w fakturach.
  Po upływie terminu przedawnienia roszczeń można sprzeciwić się przetwarzaniu przez Metodis Twoich danych
  w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
 3. Firma Metodis powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które gwarantują stosowanie
  odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Są
  to:
   zenbox.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
   MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli
  zapisałaś się do newslettera,
   Biuro Usług Księgowych STORNO II – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się
  z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiam dla Ciebie fakturę.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie Metodis mogą być również przekazywane uprawnionym organom
  państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek
  potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
  III. Polityka plików cookies
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym
  Użytkownika www.metodis.pl.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
  do nich dostęp jest Metodis.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   dostosowania zawartości strony www.metodis.pl do preferencji Użytkownika. Pozwalają rozpoznać
  urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić zawartość strony www.metodis.pl, dostosowaną do jego
  indywidualnych potrzeb;
   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony
  www.metodis.pl;
 8. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP,
  datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi
  zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi
  osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Metodis w celu identyfikacji użytkownika.
 9. Użytkownicy strony www.metodis.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
  cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym