PCPR w Słupsku poszukuje wolontariuszy My już pomagamy! Dołącz do nas!

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach prowadzonego wolontariatu udziela wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywających w następujących obszarach:

 • pomoc w nauce,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • organizacja czasu wolnego,
 • rozwijania zainteresowań;

Osoby chętne do współpracy będą miały możliwość uzyskania:

 • cennego doświadczenia,
 • satysfakcji z pomocy innym
 • wzrostu umiejętności społecznych,
 • nabycia nowych umiejętności;

Wszystkim chętnym do współpracy zapewniamy:

 • porozumienie wolontariackie,
 • zwrot kosztów dojazdu do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu słupskiego,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
 • zaświadczenia o odbytym wolontariacie,
 • wsparcie pracowników tut. Centrum;