Zgłoszenie na kurs stacjonarny

Zgłoszenie na kurs

Aby wysłać zgłoszenie na kurs, wypełnij poniższy formularz. Jeśli wolisz wersję papierową, pobierz i wydrukuj dokumenty i prześlij je nam lub dostarcz osobiście do siedziby firmy: Centrum Szkoleń i Rozwoju Umiejętności Magdalena Pietrzyk Kołłątaja 30 ( budynek obok dworca PKP, I piętro) 76-200, Słupsk

Wypełnij formularz

Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych: Metodis – Centrum Szkoleń i Rozwoju Umiejętności Magdalena Pietrzyk, 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 30, NIP: 8392887194. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cel przetwarzania danych: korzystanie z usług oferowanych przez firmę Metodis, otrzymywanie informacji o wszelkich zmianach lub udogodnieniach w realizacji usług, otrzymywanie informacji handlowych, statystyki, księgowość.
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a także po jej zakończeniu, chyba że wcześniej zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta, co spowoduje usunięcie danych.

Dane będą przechowywane w siedzibie firmy Metodis, 76-200 Słupsk, ul Kołłątaja 30 – w przypadku zgłoszeń papierowych oraz na serwerze hostingodawcy
w przypadku kontaktu mailowego.

Twoje prawa: żądanie dostępu do swoich danych oraz ich sprostowanie, usunięcie, przenoszenie, ograniczenie, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Firma Metodis powadzi systemu monitoringu w siedzibie w Słupsku (76-200) przy ul. Kołłątaja 30. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Zapisy monitoringu przechowywane są w zależności od pojemności systemu przechowywującego, do czasu nadpisania. Osoba zarejestrowana przez system
monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: szkolenia@metodis.pl oraz za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Metodis – Centrum Szkoleń i Rozwoju Umiejętności Magdalena Pietrzyk, ul. Kołłątaja 30, 76-200 Słupsk.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w zajęciach i otrzymywać informacje o bieżących bonusach, konkursach, rabatach i innych informacji handlowych.

Informacje szczegółowe znajdziesz w naszej polityce bezpieczeństwa na www.metodis.pl lub w biurze przy ul. Kołłątaja 30 w Słupsku.

Osoby niepełnoletnie

W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/prawny opiekun. Rodzic/opiekun prawny jest również zobligowany do zapoznania się z regulaminem kursów i szkoleń oraz do podpisania oświadczeń, o których mowa w regulaminie.

Organizacja kursów/szkoleń/warsztatów/wykładów:

Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych, zdarzeń losowych lub w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Wówczas Uczestnik może przyjść na szkolenie z interesującego go zakresu organizowane w nowym terminie lub zażądać zwrotu pieniędzy.

Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej, a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.